Κύριο περιεχόμενο

ΑΜΕΑ Ενεργοί Πολίτες (ΑΕΠ) 2016-2026

amea1

Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

1. Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική - Παρασκευή - Συσκευασία  

2. Κηπουρική - Καλλιέργεια - Ανθοκομική                      

 

Με γνώμονα τους θεσμούς της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού , η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Για Μια Καλύτερη Ζωή - For A Better Life GRστηρίζει εθνικές και διεθνείς δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας , αναπτυξιακής έρευνας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης . Ενισχύει την πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση .  Προσφέρει ηθική και υλική υποστήριξη στα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας . Στο πλαίσιο της κοινοτικής αντίληψης σε θέματα ψυχικής υγείας , περιβάλλοντος και εκπαίδευσης η επιθυμία μας είναι η συνεργασία με Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης , Τοπική Αυτοδιοίκηση , Σχολεία , Συλλόγους Γονέων , Δίκτυα Εθελοντών , Πανεπιστημιακά Δίκτυα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης .

Σκοπός της Για Μια Καλύτερη Ζωή - For A Better Life GR είναι η ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών . Η ηθική και υλική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων . Η σύνδεση ψυχικής, σωματικής υγείας και περιβάλλοντος και η ενημέρωση σε θέματα υγιεινής διατροφής . Η πρόληψη σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας μέσω προγραμμάτων σε σχολεία, χώρους εργασίας , τοπικές περιφέρειες και συναφείς επιχειρήσεις . Η παροχή φροντίδας μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών διάγνωσης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα . Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση επαγγελματιών σωματικής και ψυχικής υγείας , μέσω της εφαρμογής ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων . Η ενεργοποίηση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της αειφόρου ανάπτυξης . Η ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση και την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές με σκοπό τη μείωση του κοινωνικού στίγματος και των διακρίσεων. Η ανάπτυξη του ιατρικού , ιαματικού , οικολογικού , διατροφικού και αγροτικού τουρισμού . Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα ψυχικής σωματικής υγείας υγιεινής διατροφής και περιβάλλοντος με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής . Η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων και της δημιουργικής  απασχόλησης .

Στόχο έχουμε την έρευνα, την εμβάθυνση και την ανάπτυξη διαλόγου σχετικά με τις αρχές της φιλοσοφίας και τις μεθόδους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης . Την ενίσχυση της αλληλοενημέρωσης και επικοινωνίας των μελών του δικτύου μεταξύ τους και με το κοινό , σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα μέλη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων συνεργασίας με άλλους φορείς . Την επιδίωξη συνεργασιών με αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών του εξωτερικού   και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και ενεργειών για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες . Η δημιουργία δικτύων για την υγεία και το περιβάλλον , μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς . Τη διαμόρφωση συνείδησης και συμπεριφοράς ατόμων και συνόλων φιλικής προς το περιβάλλον, θεωρώντας αυτό ως το πρωταρχικό και σημαντικότερο βήμα προς την  κατεύθυνση  της προστασίας του και της κληρονομιάς του σε υγιή κατάσταση στις επόμενες γενεές .

 

 

ΑΜΕΑ Ενεργοί Πολίτες

Οφέλη για τους συμμετέχοντες


Επαγγελματική αποκατάσταση

Αυτόνομη διαβίωση

Κοινωνική ένταξη

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Καλλιέργεια δημιουργικού πνεύματος

Ελπίδα και χαρά για ζωή

Θεραπεία ψυχής και σώματος

Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας

Οικονομική ανεξαρτησία

Κοινωνική ασφάλιση για ιατρική περίθαλψη και σύνταξη

Βραχυπρόθεσμος στόχος : οι συμμετέχοντες  μαθαίνουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για την αυτοεξυπηρέτηση  και την αυτόνομη διαβίωσή τους , αλλά και για να είναι ικανοί να απασχοληθούν ως βοηθοί σε επιχείρηση εστίασης . Η ικανότητα καλλιέργειας λαχανόκηπου για προσωπική χρήση , η γνώση της υγιεινής διατροφής και η  επαγγελματική απασχόληση σε καλλιεργητικές μονάδες .

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΉΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΆΒΟΥΝ ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΆΦΕΙ ΤΗ ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Μέλη του προσωπικού

 

Ειδικοί Παιδαγωγοί  

Ψυχολόγοι  

Νοσηλευτές

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Γεωπόνοι

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μουσικοπαιδαγωγοί

Γιατροί

Αρχιμάγειρες  

Εργαζόμενοι της ΑΜΚΕ ( FORABETTERLIFEGR services )

 

Μεθοδολογική προσέγγιση : Βιωματική προσέγγιση μέσα από μία διαδρομή των 5 αισθήσεων

Καθ όλη τη διάρκεια των Βιωματικών Σεμιναρίων οργανώνονται ομιλίες προσωπικής ανάπτυξης για τους συμμετέχοντες  και τις οικογένειές τους .

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται τις υπηρεσίες όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στο πρόγραμμα του δήμου όπου υπάγονται , χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση .

 

 

Κατά το άρθρο 6 της συνθήκης 2000/78/EK του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000

η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας , της δημοκρατίας ,

του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών .

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση , τονίζουν ότι πρέπει να προωθηθεί

η δημιουργία προϋποθέσεων για μια αγορά εργασίας

που θα ευνοεί την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων

εις βάρος ομάδων  όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες .

Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα ;

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μετά τη βασική τους εκπαίδευση

οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισμό , παραμένουν στα σπίτια τους

και ως ανενεργοί πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας .

Αυτό έχει ως συνέπεια την ψυχοσυναισθηματική τους καταρράκωση  

τη μείωση της αυτοεκτίμησης τους

και την απομόνωση από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον .

Ο ιδρυματισμός και η παραίτηση από τη ζωή μαζί με την απόγνωση της οικογένειας είναι τα δυσμενή επακόλουθα του κοινωνικού και επαγγελματικού αποκλεισμού .

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ Για Μια Καλύτερη Ζωή - For A Better Life GR ” διεκδικεί με το πρόγραμμα “ ΑΜΕΑ Ενεργοί Πολίτες ” την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παλεύει για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες .

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού :

Ο Σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός , κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784 του (Α.Κ.). Συνίσταται γενικά στην έρευνα , μελέτη , επικοινωνία και παρέμβαση πάνω σε θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής , την ψυχική και σωματική υγεία , την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , κυρίως Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές .

Για την επίτευξη των στόχων μας δημιουργούμε (ενδεικτικά) :

  • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ σε Δήμους και Φορείς

  • Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής και Μαγειρικής

  • Εργαστήρια Κηροπλαστικής και Κεραμικής

  • Σχολές Εκμάθησης Χορού , Σχολές Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  • Κέντρο Ψυχικής Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής Αγωγής

  • Ομάδες Κηπουρικής και Ανθοκομικής τέχνης

  • Αναψυκτήρια – Εντευκτήρια για την ψυχαγωγία αλλά και την επαγγελματική απασχόληση των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες

                                     Για περισσότερες πληροφορίες :

 

FΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. / www.forabetterlife.gr

 

Κατερίνα Φίλη - 6946905802 - 69767799296     

Κατσάνας Μιχαήλ Ρίζος - 6937301782 - 2310529616