Κύριο περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο

"ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ"
(ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ)
Πρωτόκολλο Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1/4/2016
Ημερομηνία: 4.04.2016, 19.30-22.00
Τόπος: Οικία Ελένης Τάσση, Σολόνος 78 Καλλιθέα

Με το ως άνω Πρωτόκολλο της Γενικής Συνέλευσης του "ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ" σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη έγιναν οι εξής αρχαιρεσίες:

 

Πρόεδρος

 Φίλη

 Αικατερίνη

 

Δασκάλα - Ειδική Παιδαγωγός, Συγγραφέας, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάντειος Σχολή Ψυχολογίας

Αντιπρόεδρος  Βαϊόπουλος  Αθανάσιος  Επιχειρηματίας, Γεωπόνος - Πανεπιστήμια Φλωρεντίας & Πίζας - Ιταλία
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Ευθυμία
 Γρηγοριάδου
 Συγγραφέας